โหวตสติ๊กเกอร์ไลน์

 

777

แบบทดสอบ คลิกเลย


นักเรียน ม.2 กลุ่มสื่อสร้างสรรค์ ให้ศึกษาเรื่องการสร้าง E-book จาก YouTube แล้ววางแผน  ตอบคำถาม

ใบงานเรื่อง การสร้าง E-book

– อัพเข้าไดรฟ์นักเรียน แชร์รับลิงค์ ส่งหน้าเว็บไซต์ครู itnongki

– เวลาที่เหลือ ให้เก็บรวบรวม ข้อความ รูป คลิป วีดิโอ เกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียน สนใจและจะนำมา                     สร้าง e-book  เก็บไว้ในโฟลเดอร์  เพื่อเตรียมตัวสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) คนละ  1  เล่ม

ภาระงาน ม.1 ห้อง 7  ห้อง  8  และห้อง 12

                   1.  ศึกษา เรื่องต่อไปนี้  โดยให้เวลาศึกษา เรื่องละ  20  นาที

ประเภทของซอฟต์แวร์ และการใช้งาน

นามสกุล ของไฟล์ โปรแกรมต่าง ๆ         

ไอคอน ของโปรแกรม (คลิกเข้าไปดูเองทีละโปรแกรม)

                 2.  ทำแบบทดสอบ หน่วยที่ 2 ซอฟต์แวร์ ด้านล่างนี้  20  นาที

                 3.  เวลาที่เหลือ ทำใบงาน 2.2 ในไดรฟ์ ส่งด้วยนะคะ

ใบงาน 2,2ซอฟต์แวร์


สอบซอฟต์แวร์

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements