ประชาสัมพันธ์

สรุปอ่านก่อนสอบ ปลายภาค ร้อน ๆ อ่านนะคะ

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มาทดสอบกันดีกว่า

55สอบ

44.jpgสอบ

00สอบ

ส่งท้ายกับภาคเรียนที่ 1/2560

This slideshow requires JavaScript.

IMG_20160414_165937

Advertisements