ประชาสัมพันธ์

95.gifpp.jpg

http://www.psptech.co.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1g-2g-3g-4g-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0-32501.page

97

๒๒๒๒๒๒๒๒

 

สื่อชุดนี้ อธิบายได้เลยว่า เราสื่อสารข้ามทวีปในชั่วพริบตาได้อย่างไร /ขอบคุณทีมงานกบนอกกะลา

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มาทดสอบกันดีกว่า

55สอบ

44.jpgสอบ

00สอบ

ส่งท้ายกับภาคเรียนที่ 1/2560

This slideshow requires JavaScript.

IMG_20160414_165937

Advertisements